New Beat

 

New Beat on luova tuotantoyhtiö ja työelämän kehittäjäkumppani. Toimimme tuotantoalustana ja kehittäjäkumppanina palvelutoimintaa uudistaville organisaatioille, yrityksille, kaupungeille ja järjestöille.

Meille ja asiakkaillemme tärkeitä asioita ovat rohkeus ja vastuullisuus. Yhteinen missiomme on rohkaista ihmisiä positiiviseen kulttuurinmuutokseen omassa ympäristössään.

 

ReDoMe® on luova metodimme muutokseen.

ReDoMe® edistää organisaatioissa luovuutta, muutostaitoja ja monialaista yhteistyötä osallistamalla jokaisen osallistujan muutosten suunnitteluun, toteutukseen ja arvointiin. Uusia ratkaisuja luomme tuomalla yhteen erilaisia osaajia, monialaista yhteistyötä sekä taidelähtöisiä, ratkaisukeskeisiä ja digitaalisia työkaluja.

ASIAKasprojekteja


Susijengi Big Band (2018) viritti tiimihengen uudelle tasolle Musiikkitalolla järjestetyssä valmennuksessa. "Erilaiset kokemukset auttavat yksilöitä ja tiimejä kehittymään niin huippu-urheilussa kuin työpaikoilla, Susijengin valmentaja Henrik Dettmann muistuttaa. Huipulle nouseminen vaatii urheilijoilta jatkuvaa oppimista ja uudistumista, sillä pelikentillä taidot, luovuus ja itseluottamus punnitaan ottelu kerrallaan. Mukavuusalueelta poistuminen on tärkeää, sillä se vahvistaa uskoa omiin kykyihin ja kehittymiseen. Lahjakkuudella on monta lajia, ja niitä yhdistämällä päästään parhaisiin tuloksiin. Omien ennakkoasenteiden ja pelkojen ylittäminen kehittää meitä ihmisinä ja pelaajina. Se on sitä helpompaa, mitä avoimempi joukkueen ilmapiiri on." Lue lisää Susijengi X New Beat

 

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin uusi Sairaala Nova on käynnistänyt Suomen ensimmäisen osallistavan taiteen ohjelman (2021), jonka tavoitteena on ennakoiden ja suunnitelmallisesti kohdentaa erilaisten taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä potilailta ja henkilöstöltä nouseviin tarpeisiin. Osallistava taide ja sen eri mahdollisuudet ovat Suomessa sairaalatasolla vielä hyödyntämätön voimavara, jonka vaikutukset edistävät potilaiden ja henkilöstön hyvinvointia monin eri tavoin. Lue lisää Sairaala Nova X New Beat

 

Espoon kaupungin Taiteelliset menetelmät henkilöstön kehittämisessä- projekti (2019-2021) palkittiin Kuntatyö 2030-gaalassa 7.12.2021. Lähtökohtana oli tarve luoda kaupungille uusi toimintamalli erilaisiin muutostilanteisiin ja henkilöstön kehittämisen tarpeisiin. Lähtökohtana toimi Espoon kaupungin strategia, Espoo-tarina, joka kutsuu kaupungin eri yksiköitä ja toimintoja kehittämään hyvinvointia, arvostavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, innovatiivisuutta sekä muutostaitoja. ”Meillä on nyt käytössämme Espoossa käytännön kokemusten kautta syntynyt testattu ja vaikuttava erilaisiin taiteellisiin menetelmiin pohjautuva toimintatapa, jota voimme soveltaa muuttuviin henkilöstön kehittämisen tarpeisiin”, toteaa henkilöstön kehittämispäällikkö Hanna Saaristo. Lue lisää Espoo X New Beat

 

Äänekosken Kiinteistönhuolto Oy.n kehittämisprojektin (2018-2019) tavoitteena oli koko yhtiön palvelutoiminnan uudistus. Samalla haluttiin herättää henkilöstössä innostusta onnistumisten rakentamiseen. Henkilöstö suhtautui taidelähtöisiin menetelmiin aluksi epäillen, mutta lopuksi 90% osallistujista arvioi, että positiivinen asenne ja vastuunotto työstä parantui uudistusten myötä. Yhtiö teki projektin päättyessä myös parhaan taloudellisen tuloksen koko yhtiön historiassa. Projektissa toteutettiin innovatiivisesti moniammatillista ja ylisektorista yhteistyötä ja vaikutettiin henkilöstön hyvinvointiin lisäämällä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja esimiestyön vaikuttavuutta. Projekti tuotti myös tärkeää tietoa luovan osaamisen hyödyntämisestä rakennemuutosalalla. Lue lisää Äänekosken Kiinteistönhuolto Oy X New Beat

 

 

Me

 

New Beat on luova ja inklusiivinen kollektiivi, jonka missiona on kestävä ja yhdenvertainen työelämä. Toimitilamme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä. Luova Kulma, Hakaniemenkuja 2. 

Tiimin kokoonpano muuntuu asiakasprojektien mukaan. Verkostoomme kuuluu eri alojen taiteilijoita ja luovien alojen  yksinyrittäjiä. Työllistämme myös erityisryhmiä, yhteistyössä Pertin Valinnan kanssa.

Asiakaslähtöisyys ja joustavuus ovat valttikorttimme erinomaisten asiakaskokemusten tuottamisessa. Asiakasprojektien toteutus ja roolimme niissä vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan. Vastaamme  tuotantokokonaisuuksista, luovan alan työntekijöiden välitystoiminnasta, verkostojen johtamisesta, tapahtumista, koulutus- ja valmennuskokonaisuuksista, palveluiden kehittämisestä, uusien toimintamallien implementoinnista, tiedon keruusta ja vaikuttavuuden arvioinnista.

 New Beat on Suomen Yrittäjien ja AGMA Luovien alojen Agentit ja Managerit. ry.n jäsen.

Ota meihin yhteyttä! info@newbeat.fi